Läsa en kurs utöver de kurser jag läst sammanlagt i gymnasiet

Hej! Jag har snart gått klart gymnasiet och har läst alla de poäng jag behöver och behöver inte koplettera något betyg. Det jag under över är om jag vill läsa matte 3b för att kunna söka in på vissa linjer som kräver behörighet i den kursen. Kommer jag behöva söka in på en annan kvot då? Även fast det inte är en komplettering, utan ett extra val.

Joel 2015-12-15 21:42

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-12-17

Hej
Om du läser Matematik inom vuxenutbildningen efter du gått klart gymnasiet så prövas du i betygsgrupp II
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: