Utbildning till SFI lärare?

Hej!!

Jag har förskollärarexamen sedan 1991. Jag har dock inte arbetat så mycket som pedagog. Men jag är väldigt intresseerad av att utbilda mig till SFI lärare. Jag undrar vad för utbildning som hade passat mig och om ni har den utbildningen?

Mvh Katarina Blomqvist Stenkilsson

Katarina Blomqvist Stenkilsson 2015-12-21 11:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-12-22

Hej
Förutom en lärarexamen så krävs 30 hp i ämen Svenska som andraspråk
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: