Tandhygienist

Hej,

Jag har en tandtekniker exam från Iraq som motsvarar 120 hp enligt Hogskola utlåtande i Sverige. Jag är klart med SVA 1,2 och 3. Klart också med samhällskunskap och Eng 5 och 6. Min fråga är: Min önskamål är att pluga till tandhygienist. kan jag det?

Tack

Forat Pola 2016-01-01 10:14

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-03

Hej
Du måste få din gymnasieutbildning  bedömd eftersom det är den du söker in på både när det gäller behörighet och betyg. Den särskilda behörigheten till Tandhygienist är Matematik 2b, Samhääslkunskap 1b och Naturkunskap 2
Hälsningar <Chris

Forat Pola 2016-01-04

Tack så mycket för svaret.

Jag har gymnasieutbildnings dedöming. Matematik: D, Naturkunskap: B.

I Sverige har jag studerat samhälskunskap: 1b. Dessutom till Svenska som andra språk 1, 2 och 3. Slut betyg är E, E, D och D respektive ämnet. 

Frågan är: Har slut betyget en avgörande roll för att man bli antagen?

Tack

Forat Pola

Skriv kommentar: