Behörighet till Criminology, Master's Programme (Two-Year)

http://edu.mah.se/en/Program/VAKRE

Hej, 

jag undrar vad jag behöver välja för program på universitet för att få behörigheten som krävs för att om jag vill kunna läsa Criminology, Master's Programme på Malmö universitet senare?

Petronella 2016-01-11 16:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-12

Hej
Vad jag kan utläsa så krävs en kandidatexamen inom beteendevetenskap el medicin. T ex ett beteendevetsenskapligt kandidatprogram eller sätta ihop en examen själv med t ex psykologi, sociologi, kriminologi etc
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: