Hur kan man byta?

 Hej! Jag har hått ett år på sjuksköterskeprogrammet och börjar nu känna att det kanske inte var rätt. Kan jag söka något annat och börja om på nytt?

Kan jag söka tillbaka till sjuksköterska igen eller är det helt kört om man hoppar av?  

Malin 2016-01-12 11:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-12

Hej
Du kan söka nytt program men om du är osäker på omk du vill återgå till sjuksköterskestudierna är det bättre du ansöker om ett studieuppehåll
Hälsnignar Chris

Skriv kommentar: