Översättare

 Jag undrar vilka kurser man behöver gå för att bli boköversättare eller undertextare, samt krav för att få gå rätt utbildning?

Alvar 2016-01-17 18:24

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-18

Hej
För att söka masterprogram i översättning behöver man en kandidatexamen i det språk man vill översätta
Hälsninar Chris

Skriv kommentar: