Skolkurator

Hej!

Det är så att jag vill bli skolkurator mn jag tror inte att jag kan komma in på socionom programmet. Finns det andra alternaiv man kan gå? 

Mona 2016-01-17 23:05

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-01-18

Hej
För att jobba som skolkurator bör du ha en socionomexamen. Nästan till alla tjänster som skolkurator krävs en socionomxamen eller likvärdig utbildning. Vad likvärdig utbildning är är det upp till arbetsgivaren och bedöma
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: