Kandidat/Master på olika skolor?

Tjenare, har lite frågor angående högskolan/univeristet. Mitt mål har varit att komma in på Handels i Göteborg deras femåriga ekonomprogram, men det ser ut som att jag precis kommer missa antagningsgränsen men håller hoppet uppe. Vi säger att om ja inte blir antagen på HHG, kan jag då läsa ett ekonomie kandidatprogram på 3år tex Högskolan Väst eller ett Civilekonomprogram på 4år men avsluta efter det 3e året och ta ut min ekonomie kandidat i Halmstad, Jönköping, Borås osv, för att sedan läsa upp en master på Handels i Göteborg? Antar att de som går på HHG prioriteras men det bör väl finnas platser över? Undrar även i nödfall om det är värt att ta ett sabbatsår och jobba/resa och göra HP för att komma in på Handels ett år senare eller acceptera sitt andraval?

Alex 2016-02-04 20:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-05

Hej
Det är nog bättte du ställer den frågan till Göteborgs univeristet och hur de gör urvalet till masterutbildningarna
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: