Fortsatta pa svenskt universitet efter studier i USA

Hej!

Jag har studerat pa Community College i USA i tre ar och har nu en Associate of Arts Degree i Global Studies, en i Liberal Arts: Arts & Humanities Emphasis och en i Liberal Arts: Social & Behavioral Sciences Emphasis. Hade planerat att fortsatta i USA och aven skaffa min Bachelor's Degree dar men hade tyvarr inte mojlighet att gora det. Nu skulle jag vilja fortsatta mina studier pa ett universitet/hogskola i Sverige och undrar om och hur jag kan tillgodorakna de kurser jag redan slutfort i USA sa att jag slipper borja om fran borjan i Sverige. Skulle vilja skaffa en Kandidatexamen inom Geografi, Kulturgeografi eller liknande.

Hur tar jag reda pa vilka poang/kurser from min amerikanska utbildning som kan tillgodoraknas for en svensk utbildning? Vad har jag for mojligheter med mina Associate of Art Degrees i Sverige? Ar aven oppen for utbildningar inom andra Europeiska lander, speciellt Tjeckien.

Behover verkligen veta hur jag ska ga tillvaga och skulle uppskatta all hjalp.

Tack sa mycket pa forhand, ser fram emot ert svar!

Mvh Viktoria

Viktoria 2016-02-11 15:28

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-12

Hej
Du ska skicka din examen till UHR för bedöming. Det görs på www.urh.se. DÅ gör de en bedöming av vad din utländksa examen motsvarar i det svenska systemet. Med de kan endast bedöma om du har en hel examen
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: