Lärare

Om man vill bli lärare i t ex samhällskunskap, då måste man ju läsa ett visst antal poäng inom det ämnet. Kan det vara vilka kurser som helst inom samhällsvetenskap? Kan man plocka om man läst t ex ekonomi, juridik eller geografi? Eller hur vet man vilka ämnen som ""gills""?
Ida 2007-08-30 00:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-08-31
Hej
Du ska ha minst 120 högskolepoäng i de ämnen som är grunden  för ämnet samhällskunskap. Du bör läsa statsvetenskap och nationalekonomi, minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet samt ytterligare 30 högskolepoäng i antingen samhällsgeografi eller sociologi. Sedan kan du komplettera med ytterligare 30 högskolepoäng i fortsättningskurs i något av dessa ämnen, dvs statsvetenskap, nationalekonomi eller samhällsgeografi/sociologi. Prata gärna med en studievägledare på högakolan inför upplägget.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Hälsnig

Skriv kommentar: