Svenska som andraspråk

Kan jag tillgodoräkna mig mina 30 hp Svenska som andraspråk I, om jag fortsätter att läsa ett grundskollärarprogram (180 p), dvs som ett ämne i kombination med t.ex Svenska språket. Funderar på att läsa ytterligare 30-60 hp SVA II, men vill först veta om dessa poäng går att tilgodräkna i ett program. 

Karin 2016-02-23 21:05

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-02-24

Hej
Om man får tillgodoräkna sig tidgare studier kan endast den högskola du ska läsa på bedöma. Ofat kan de inte ge några förhandsbesked utan att man först är antagen men du kan pröva att ta kontakt med studievägledarn för programmet
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: