Beteendevetare

Har funderat lite på vad jag ska välja för utbildning. Jag vill jobba med människor och då framförallt människor i svåra situationer. Har funderat på sjuksköterska men har kommit fram till att jag vill jobba mer med det psykiska delen. Tror du beteendevetare kunde vara något för mig ? Och i så fall vika kurser bör jag välja?  Tacksam för svar
Mikaela 2007-09-02 00:39

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-09-03
Beteendevetare är egentligen inte något yrke utan en sammanfattande benämning för en rad olika
utbildningsprogram/yrken: De vanligaste man tänker på är
socionom
psykolog
personalvetare
Folkhälsovetare
Hälsovetare

Nu skulle det vara bra, om du kunder precisera dig lite närmare men så här spontant låter det som, att
det är en psykologutbildning, du främst tänker på.

Det finns även andra tänkbara alternativ t. ex.

Sjuksköterska inom psykiatrisk vård,
samt
Behandlingsassistent
Diakon
m.m.

Ett område som jag tror kan vara intressant är personalvetare. Det är ett mycket brett område
där du skall ha inblick i såväl juridik ( arbetsrätt ),
pedagogik/psykologi samt ekonomi. Här
kan du arbeta med t. ex. rekrytering, personalutveckling, personalutbildning, personalförsörjning, ledarskap etc. Du jobbar, såväl kort- som långsiktigt.

Du nämner i och för sig, att du vill arbeta med människor i svåra situationer. Här kan en socionom-
utbildning ligga väl till hands. Är det någon yrkeskategori, som just arbetar med dessa människor, så är det socionomerna. Här finns numera även vissa inriktningar på en del socionomutbildningar, t. ex. mot missbruksvård,
mot omsorg etc. Du kan som socionom arbeta inom
kommunen men även inom kriminalvården och inom Hälso- och sjukvården.

Nu finns det naturligtvis även psykologer, som inriktar sig på att arbeta med människor i utsatta situationer.

Som du ser, så är det en uppsjö av olika tänkbara utbildningsvägar du kan gå och vad som är bäst för dig, tror jag är omöjligt att komma fram till genom en korrespondens på nätet.

Det här tycker jag är en typisk fråga, där du skall beställa tid hos en vägledare inom skolan eller AF och diskutera. Om du har gått ut gymnasieskolan,
så är det kanske ett vägledningscentrum du skall vända dig till, eller vägledare på AF, men har du haft en bra kontakt med din syo på gymnasieskolan,
kontakta honom eller henne igen. De kastar säkert inte ut dig om du kommer dit.
Markus Eriksson 2007-12-08
Hej Mikaela! Jag skulle rekommendera dig att test kortare kurser innan du ger dig in på en längre utbildning så tror jag att du får en känsla för om beteendevetenskap är något för dig. Till exempel kan jag rekommender KBT (kognitiv beteende terapi - har ingen bra länk här, sök på Google, vet att det finns kortkurser), UGL (Utveckling av Grupp och Ledare - www.uglkurser.se) eller Psykosyntesens Grunder (www.psykosyntesakademin.se).
Om du vill jobba med svåra situationer kan det norska företaget SOSCON vara något, de arbetar med kurser i krishantering och debriefing.
Det finns säkert möjlighet att söka stipendier som kan hjälpa dig att gå dessa kurser om du lägger ner lite jobb på det.
Hoppas detta svar var till hjälp!
Markus
Markus Eriksson 2007-12-08
Det blev visst konstigt med länkarna i mitt inlägg nyss så här provar jag igen med de två jag hade:
http://www.uglkurser.se
http://www.psykosyntesakademin.se

Skriv kommentar: