Nya behörighetskrav

Jag har idag grundläggande behörighet för högskola. (två årigt gymnasie+komvux), kommer de nya behörigheterna påverka mig ifall jag vill söka högskola senare?
Tack Linda
Linda Forsberg 2007-09-03 00:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-09-03
Hej
Du kommer även i fortsättningen ha den grundläggande behörigheten.Om du har slutat dina studier före 2000 så kan du inte tillgodoräkna dig några meritpoäng efter 2010 så det kan vara en bra idé att i så fall söka före 2010.jag bifogar en sammanfattning över de nya tillträdesreglerna
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/grundlaggandehogskoleutbildning/grundniva/tilltradetillgrundniva/beslutadeforandringaritilltradesreglerna/nyatilltradesreglerensammanfattning.4.42e1e22b10fe36924fe8000618.html
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Linda Forsberg 2007-09-03
Vad menar Du med att jag inte kommer kunna tillgodoräkna meritpoäng eftersom jag slutat studierna före 2000?
Linda forsberg 2007-09-03
Vad menar Du med att jag inte kommer kunna tillgodoräkna meritpoäng eftersom jag slutat studierna före 2000?
Chris 2007-09-05
Hej
Enligt de nya tillträdesreglerna så finns det vissa kurser som ger extra poäng som man lägger till sitt betyg. Detta gäller endast de som påbörjat sina gymnasiestudier efter 2000. Det kan ju påverka din konkurrenssituation eftersom du konkurrerar med de som har extra poäng. Detta gäller först antagningen til hösten 2010.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: