Specialpedagogik/ Högskoleexamen

Hej

Jag skulle behöva en högskoleexamen. Undrar vilken som är min bästa väg att gå.

Jag är hantverkspedagog i botten (2 år) men den ger inga hp.

Kurser som jag läst på högskolan i pedagogik, professionella samtal, musikpsykologi är 90 hp

Jag har även läst i Finland 30 hp Multisensory work.

Har inte fått ihop någon examen och saknar det i kurser jag vill gå och även i löneförhandlingar.

Kan du ge råd vilken väg jag kan gå?

Specialpedagog verkar jag inte kunna då man ska vara lärare i botten.

Har arbetat som pedagog inom landstinget sedan 2004 för personer med kognitiva och neuropsykiatriska  svårigheter.

Vänligen Eva

Eva Peters 2016-04-06 19:37

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-04-07

Hej
Boka en tid med en studievägledare inom vuxenutbildningen för att diskutera igenom ditt utbildnings- och yrkesval. Du hittar kontaktuppgifter på kommunens hemsida under vuxenutbildning. Du kan även boka tid med en studievägledare på högskolan. Du bör utgrå ifrån vad du är intressead av att arbeta med
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: