utländsk examen- kompletteringkurser

Arbetar med högutbildade elever som studerar på SFGI. Finns det någon förteckning över de högskolekompletterande utbildningarna som gör dom behöriga att söka och få legitimation i Sverige som läkare, tandläkare etc.?

Christel Berver 2016-04-12 09:11

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-04-14

Hej
Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer. Man får skicka in sin examen dit så får man besked av dem om ev kompletteringar
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: