Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet

Hej!

 

Jag undrar 

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet , mitt universitet.

Hur ser det ut med jobbmöjligheter efter detta program,(bor i dalarna) var kan jag jobba? Och hur ser lönen ut i snitt? Och är det balans på arbetsmarknaden eller hur ser det ut? 

Vilka olika arbetstitlar kan jag ha? 

Jag söker på google men eftersom jag får en kandidatexamen i rehablititeringsvetenskap så vet jag inte var jag sedan kan arbeta.

Sen undrar jag om du vet om campusträffarna är obligatoriska och i så fall hur många dagar man befinner sig på campus. 

Ann-Sofie Larsson 2016-04-13 18:56

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-04-14

Hej
För svar på dessa frågor är det nog bättre att du tar kontakt med studievägledare för detta program. Många högskolor följer upp examinerade studenter för att undersöka om de har fått jobb. Eftersom det inte ger någon yrkesexamen så beror det  på vad du ska arbeta med efter utbildningen. Det går heller inte hitta någon lönestatistik om du inte har någon yrkestitel
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: