Internationellt + "vanligt" intag

 Hej!

Jag har kommit in på ett magisterprogram på Stockholms Universitet i höst via det internationella intaget (deadline i januari) och tackat ja. Efter detta har jag sökt (via det vanliga intaget med deadline 15 april) till ett annat program på samma universitet. Jag vill hellre gå det men om jag inte kommer in på det så vill jag fortsätta det jag redan nu tackat ja till. 

Kan jag komma in på den andra utbildningen jag har sökt eller kommer den att strykas då jag redan kommit in på ett annat program, och tackat ja, via det internationella intaget?

Albert 2016-04-19 22:24

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-04-21

Hej
Ta kontakt med antagninge på Stockholms univeristet. Vet inte hur de gör med det internationella antagningen
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: