Borde jag söka studielån

Hej jag vet inte om jag kommer att komma in på min utbildning eller inte, borde jag söka  för studiemedel ändå? Kan man i senare skede tacka nej om man inte kommer in eller måste man vara säker på att man kommer in för att kunna söka studiemedel?

J 2016-05-10 14:36

Kommentarer:


Chris Wigh 2016-05-13

Hej
Du kan göra en ansökan innan du fått besked men skolan måste registrera dig som studerande innan de fattar något beslut
Hälsninar Chris

Skriv kommentar: