Sjuksköterskeprogramet, vilken skola?

Hejsan!
Nästa höst tänkte jag börja plugga till sjuksköterska men jag vet inte på vilken skola. På Karolinsk var intagningspoängen mkt lägre än t.ex i Eskilstuna och Lund, så är det en större merit om man har gått i Lund istället för karolinska? Känns ju dumt att slänga bort flera år och sen får man inga jobb för att man gått på fel skola.
Emelie 2007-09-12 00:42

Kommentarer:


Sussi 2007-09-12
Jag tror inte att det spelar större roll vilken skola man väljer att plugga på, i alla fall inte när det gäller yrkesutbildningar som t ex sjuksköterska. Intagningspoängen säger inte något om det är bättre eller sämre att välja det eller det lärosätet.

Poängen är olika beroende på olika antal sökande och sånna saker. Om Lunde skulle vara bättre än Karolinska finns inga speciella fakta på, vad jag vet.

Möjligen kan man jämföra det i granskningen av utbildningars kvalitet som högskoleverket håller i. Är inte säker om sjuksköterskeutbildninarna har genomgått denna granskning än.

Skulle det handla om val av skola för studier i t ex statsvetenskap eller historia, skulle det vara en bra idé att jämföra olika skolor, för att det inte är samma inriktning på alla skolor. Socionomutbildningar på olika skolor har inte heller samma inriktning, så i det fallet är att välja bland skolorna av värde för det inom området som man önskar inrikta sig på.

Vad jag känner till så är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor (sjuksköterskor med vidareutbildning efter grundutbildningen). När man kommer dit kan man tala om att välja rätt skola, eftersom alla ställen inte har samma utbud av specialistinriktningar.
Bernt Ortner, SYV 2007-09-12
Sussi tycker jag uttryckt det hela bra, men jag tänkte ta fasta på en sak hon nämnde.

Har du, redan nu, tankar på, en specialistutbildning du vill gå efteråt, så kanske det kan vara idé att titta på, vilka specialistutbildningar man kan läsa vidare på t. ex. på karolinska, Lund etc.
Det kan tänkas att du vill kunna stanna kvar på orten efter din grundläggande sjuksköterskeutbildning.

Det kan även finnas andra faktorer att ta hänsyn till,
t. ex. kostnaderna för student/elevlägenheter, reseavstånd till studielokaler, levnadskostnader etc.
Sussi 2007-09-12
Eskilstuna (eller mälardalens högskola, som lärosätet där heter) har bostadsgaranti åt sina studenter. Det har inte Lund eller Karolinska. Sådana saker kan påverka antalet sökande.
Lund verkar locka många sökande med traditionellt studentliv och då kanske bostadsfrågan inte är något som man tänker på i första hand. Det har, om jag inte är och cyklar nu, varit kärvt för nya studenter i storstadsområdena att fixa bostad. Kanske detta har avsträckt en del att satsa på Karolinska? Dessa saker att ta hänsyn till finns inte med i statistiken...  

Skriv kommentar: