betygen

hej det är så att några betyg har läraren lagt på samlade betygsdokumentet och det är 300 pts. Och sedan fick jag ett annat betyg där det är 2200 pts.. Kan jag söka in till universitetet?
Berre 2007-09-12 00:42

Skriv kommentar: