Beteendevetenskap!

Jag vill studera beteendevetenskap, men hittar ingen vidare information på universiteternas hemsidor. Vilka kurser ska jag välja?
Sara 2007-09-13 00:42

Kommentarer:


Sussi 2007-09-13
Sociologi, psykologi och pedagogik är ämnen som räknas in i beteendevetenskapen. Andra ämnen gör det i bland också, t ex socialantropologi.
Bernt Ortner, SYV 2007-09-13
Sussi har sagt det mesta. jag skulle även vilja lägga
till personalvetenskap eller arbetsvetenskap.

har faktist hittat 2 utbildningsprogram inom området.
Dels Uppsala: Beteendevetenskapligt kandidatprogram 180 P, som innehåller pedagagogik,
psykologi och sociologi.

samt

Mittuniversitetet, Härnösand:

Beteendevetenskapligt program med inriktning mot datavetenskap/Humanvetenskapligt ämne

Denna utbildning uppelever jag, med en sanbb titt, vara mera operativt, man tittar på organiastionsförändring etc. och syftar bl. a. till att
eleverna sedan skall kunna leda föörändringsarbeten inom privat och offentlig sektor

Betendevetenskapligt program 180 P finns även vid
Mälardalens Högskola och går både i Eskilstuna och Västerås
Här ingår bl. a. social omsorg.

Om du vill gå ett så kallat beteendevetenskapligt program, så gör du klokt i att titta på upplägget på de olika orterna först. Inriktningen på dem skiljer sig åt, en del är mera allmänt teoretiska en del har mera operativ inriktning och även inriktning mot speciella områden.
Bernt Ortner, SYV 2007-09-13
Nu finns det ett antal utbildningar dvs. program
som heter Beteendeendevetenskaplig program. man
kan även läsa psykologi, sociologi och pedagogik som fristående kurser och kanske skaffa sig en kandidat eller magisterexamen på detta vis.

Man bör nog emellertid också påpeka att, för en elev, som är ingtresserad av beteendevetenskapliga ämnen så innehåller t. ex. en psykologutbildning, en
hel del framför allt spykologi men även sociologi och pedagogik och dessutom får man då en yrkesexamen.

Likaså i  en socionomutbildning hittar vi en hel del psykologi och sociologi ( även juridik, ekonomi och statskunskap). man kan också spetsa en sådan utbildning gen om att läsa till exempelvis mera psykologi.

Jag vill även peka på personalvetare där man läser
både pedagogik och psykologi och sociologi ( även juridik och ekonomi ). Alltså en mycket bred utbildning. På vissa av dessa utbildningar kan man spetsa studierna åt pedagogik eller psykologihållet.

naturligtvis finns det även många andra utbildningar, vilka är mera yrkesinriktade som innehåller en hel del beteendevetenskap.

Ett övervägande är således om du vill läsa en mera allmän beteendevetenskaplig utbildning eller en mera yrkesinriktad ubildning med stort inslag av begteendevetenskap. Det tål att överväga.
Jenny 2015-09-09

HUr många kurser måste jag läsa för att kalla mig beteendevetare, tänker att det finns psykologi 1, 2 osv. Socialpsykologi??? Ingår det för att kalla sig beteendevetare?? Hade varit supertacksam för svar

Skriv kommentar: