utökat

om jag har kurser som skolan inte erbjuder, kan ja be om ett utökatprogram så att de kan komma med i slutbetyget?
Abbe 2007-09-13 00:42

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-09-14
Hej
Om en elev har fler poäng än vad som är nödvändigt för ett slutbetyg så får eleven själv bestämma om de utökade poängen ska vara med i slutbetyget eller läggas på ett samlat betygsdokument.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: