Sjuksköterska > djursjukskötare

Hej, jag har läst halva sjuksköterskeprogrammet och har hört att det är möjligt att utbilda sig till djursjukskötare genom den vägen. Hur funkar det och hur lång tid tar det? Jätte tacksam för svar! :)

Emma 2016-07-21 21:50

Kommentarer:


MikaelaAare SYV 2016-08-01

Hej!

Ledsen att svaret har dröjt.

Kanske har du fått information på annat håll men här kommer i alla fall mitt svar.

Så här skriver Jordbruksverket:

"Inom den svenska djursjukvården kan man arbeta antingen som legitimerad djursjukskötare eller som djurvårdare. Man kan jämföra dessa yrken med legitimerad sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde i humanvården."

Ett tips är att ta kontakt med dem direkt för att se vad som kan tillgodoräknas av din utbildning och vad som är nästa steg: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djursjukskotare.4.32b12c7f12940112a7c800010381.html

Lycka till och ha en fortsatt fin vecka!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Aare

Blivande Studie-och yrkesvägledare

Skriv kommentar: