Vad bör jag läsa inför journalistutbildningen?

Hej! Jag tänkte söka till någon av landets många journalisthögskolor nästa höst, men våndas nu över vad för ""nyttigt"" jag ska läsa till våren. Har än så länge läst 10 poäng retorik och argumentationsanalys, 20 poäng Idé- och lärdomshistoria och 20 poäng engelska på universitetet. (Därtill har jag ett år skrivarlinje på folkhögskola i bagaget + att jag nu läser franska i Franrike) Jag dras åt kulturjournalistiken och tror nog att det är där jag skulle passa bäst, men har samtidigt ett stort intresse för nyhetsjournalistiken.

""Min fråga är nu: Bör jag för en gångs skull läsa en fortsättningskurs (antingen Idé B eller Engelska B)? Är det fördel att """"inte bara läst A-kurser"""" när man söker till journalisthögskolan? Eller kan jag lugnt välja """"vad jag vill"""" bland grundkurser i helt andra ämnesområden? Vilka är att rekommendera isåfall?""
Anette 2007-09-22 00:44

Kommentarer:


Sussi 2007-09-24
Statsvetenskap tror jag är (och har hört av andra att det är) ett bra ämne om man vill bli journalist.

Det finns lite olika speciella krav för de journalistprogram som finns. Någonstans finns krav att man har läst visst antal poäng, oberoende på om det ingår någon fortsättningskurs eller inte, för andra är det krav att man läst till ett huvudämne (tre terminer) inom ett och samma ämne. Och så finns det utbildningar som man kan börja på direkt. Så din fråga tror jag man behöver lite mer bakomliggande info om innan man kan ge ett bra svar (t ex vart den journalistutbildning du vill söka till sedan...)
Bernt Ortner, SYV 2007-10-03
Till många, för att inte säga, alla journalistutbildningar, som man har på
folkhögskolorna, så är det ett inträdesprov, inte
minst kring allmänorientering. Troligen sållar man här bort sökande som inte hänger med i vad som händer och sker i samhället.

Ett tips är, att alltid följa tidningarna regelbundet samt TV.s nyhetssändningar innan man söker. Med
detta menar jag att man läser tidningarna ordentligt.
Frågor kan t. ex. sgtällas på vem som fick strindbergspriset i litteratur. DVs. följ med även på sport och kultursidorna.

Vad jag shjälv kommer ihåg är, att många frågor rörde Eu och grundläggande fakta kring detta.
Man kan läsa t. ex. en kort beskrivning om olika EU och FN organ och vilken uppgift de har och var de ligger. Frågor ställdes bl. a. på vad olika FN organ stod för, vad olika FN organ hette etc. Annat som man naturligtvis skall känna till är regeringens ministrar, nobelpristagare samtt även en del lättare gods som schlagervinnare , popbandsartister m.m.

Kort och gott: följ med vad som händer och sker, var allmänbildad.

En annan viktig fråga : Du vill bli journalist. har du skrivit något då ?

Det är bra om man kan ta med sig artiklar där man blivit publicerad, dvs. arbetsprover. Här kanske man även kan ta med bilder, som man har fått publicerade. Om man praktiskt  taget inte gjort något journalistiskt innan man söker till någon av folkhögskolornas journalistutbildningar, så kan intervjuarna vara tveksamma.

I intervjuerna frågar man naturligtvis också varför man vill bli journalist och här måste man ha ett bra svar och inte något idiotiskt cirkelresonemang av
typ jag är intresserad för jag är intresserad.

Om det är möjligt, försök få sommarjobb, extrajobb el. dyl på t. ex. en tidning annars försöki att få skriva idrottsreferat, anmälan av konserter, teaterföreställningar el dyl. eller efter kontakt med tidningen, be att få skriva om någonting, som de inte har möjligheter att bevaka.

Således:

Följ tidningar och andra media AKTIVT
Försök att få skriva eller fotografera för någon tidning  ( eller emdverka i andram media
Försök få vikariat inom media
Förbered tänkbara intervjufrågor

Det verka närmast idiotiskt att vilja bli journalist,
men bara börja skriva när eller om man kommer in på utbildningen. Antigen är man intresserad av journalistik eller också inte.

Även folkhögskolorna vill numera att man även har en del studier i botten innan man söker in. då kan det här med Statskunskap, som Sussi föreslår vara bra. Det viktigaste är, att man har en tanke bakom sina studier. Många som söker journalistutbildningar
har en grundexamen i botten från högskolan.
DFet är nog inte så vanligt numera, att man bara har livets universitet, när man söker in.

Man bör även kunna svara på Vad man vill skriva om
, dvs. vilken profil man syftar till, även om journalistyrket är ett generalistjobb. man bör även kunna nämna några områden, som man särskilt har kunskap om.

ide´och lärdomshistoria, som du läst och ev. kommer att läsa vidare kan vara en bra förberedelse för journalistutbildning. Det är vidare
mycket bra att du har en tankegång om, vad du vill med din journalistik. Vad gäller kultur, så har man en påbyggnadsutbildning i kulturjournalistik i Umeå.
Jennifer 2011-05-03

hej, jag är en tjej på 18 år som går på it-media programmet. Min största dröm är att bli journalist,jag är jättedålig på matte och  vill gärna slippa matte B darför undrar jag om man måste läsa matte B för att kunna läsa vidare till högskola?

tack för svaren

 

Skriv kommentar: