Kombination av utbildningar

Hej! Jag går tredje året på gymnasiet och vill vidareutbilda mig efter studenten. Jag vill läsa till studie och yrkesvägledarutbildningen vid malmö högskola. Jag skulle också vilja få en ekonomie kandidatexamen. Jag funderar därför på att gå IT-baserade fristående kurser i ekonomi vid mittuniversitetet. Efter min studie och yrkesvägledarexamen tror jag att jag måste läsa ytterligare kurser och vill gå dem på Lunds universitet. Jag har försökt lösa det här men vet inte riktigt vad jag håller på med och behöver därför hjälp. Här är kurserna jag har tittat på och skulle vara väldigt tacksam om ni kunde titta och se om det här är möjligt. Jag vill gärna veta om någon mer kurs behövs, om jag är behörig till alla kurser om jag går dem i "rätt" ordning och om några kurser inte behövs. Jag undrar också hur det går till att få ut sin ekonomie kandidatexamen.

Malmö Högskola:

Studie- och yrkesvägledarutbildningen Program - grundnivå - 180 hp

Mittuniversitetet (alla är på 50% och IT-baserade):

Företagsekonomi GR (A) Externredovisning, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

Nationalekonomi GR (A), 30 hp

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp (OBS! 100%)

Det fjärde året, när studie och yrkesvägledarprogrammet är klart vill jag läsa detta på Lunds universitet:

Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (Kurspaket 30hp)

Statistik: Grundkurs 1 (15 hp)

 

Victoria 2016-09-14 21:46

Kommentarer:


MikaelaAare SYV 2016-10-02

Hej Victoria!

Ledsen att svaret har dröjt.

Mitt tips är att du tar kontakt med någon av lärosätena som du är intresserad av och bokar möte med en studievägledare för att kunna planera studierna på bästa sätt.

Lycka till och ha en fin vecka!

Vänliga hälsningar,

Mikaela

Blivande Studie-och yrkesvägledare

Skriv kommentar: