Utbildning

jag håller på kompletera gymnasiet på komvux distans och fundera om kläddesign och tandsjuksköterska. Hur kan jag nå till mina måler som har redan skrivit ? 

Mehri 2019-05-15 10:38

Kommentarer:


Petra Öster Studie- och yrkesvägledare 2019-05-16

Hej,

Du kan specialisera dig mot modedesign efter gymnasiet och det finns tre högskolor som erbjuder program i modedesign; Textilhögskolan (Högskolan i Borås), Beckmans Designhögskola och Konstfack. Du kan gå in på deras egna webbplatser och läsa om utbildningarna. 

Tandsköterska/Tandskötare blir du om du läser en eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolan på 1,5 år. För att vara behörig till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Här kan du läsa mer om tandsköterska/skötare: https://www.gymnasium.se/yrkesguiden/tandskotare-11915.

Lycka till! 

Skriv kommentar: