mobbinginformatör/självförtroendecoach

Kan man utbilda sig till mobbinginformatör och/eller självförtroendecoach? Vuxenstudier inte gymnasienivå!
Carina 2008-05-19 01:27

Kommentarer:


Sussi 2008-05-19
Jag tror inte att de två ""yrkena"" finns, men det det finns utbildning för vuxna som ger chans att arbeta inom de områdena.

Vill du arbeta mot mobbning och informera om det så kan kurator vara något. De jobbar med bla stödkontakt och det kan man arbeta som med en socionomutbildning. Självförtroende kan man arbeta med att stärka inom skolan, genom att t ex jobba som speciallärare. Psykolog skulle också kunna vara ett alternativ.

Skriv kommentar: