Folkhögskolebetyg vs komvux

Jag har gått ut gymnasieskolan, men behöver läsa Naturkunskap B för att bli behörig till sjuksköterskeprogrammet. Jag går f n på folkhögskola, där jag har möjlighet att läsa in kursen, men då kan jag bara få G/IG.
1)Påverkar detta mitt meritvärde från gymnasiebetyget (eftersom det är en gymnasiekurs)?
2) Ger det sämre möjligheter att antas till utbildningen än om jag läser på komvux och har en betygskala från IG-MVG och därmed chans att få ett högre betyg än G?

Tack på förhand!
Cecilia 2009-01-12 01:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2009-01-13
Hej
Om du väljer att läsa den på folkhögskolan så påverkas inte ditt meritvärde. Läser du den på komvux kan den både sänka eller höja ditt meritvärde beroende på vilket betyg du får i kursen.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: