Förberedande polisutbildning på Folkhögskola?

Vill veta:
1 var de utbildninarna finns,
2vad de innehåller,
3hur man ansöker dit,
4om man har rätt till studiestöd under utbildningen och
5hur lång utbildningen är.
6Finns det bevisat att man faktiskt har större möjlighet att bli antagen till polisutbildningen, eller är det mest för egen skull man går den förberedande utbildningen?
Caroline 2007-06-21 00:27

Kommentarer:


Bernt Ortner, SYV 2007-06-21
Först i landet var efter vad jag kan förstå:

Sommebygdens folkhögskola, Tranås www.sommenbygdensfhsk.se

Det skall finnas flera, men jag har ännu inte hunnit göra research. Återkommer.

Bifogar innehåll, men gå gärna in sjävl och titta. Här får du även information om ansökan. jag har ännu inte hunnit titta på dina andra frågor, men tuill fråga 6 vill jag nog säga att det hrä vet jag ingenting om, men en gissning är, att man efter att ha gått en förberedande utbildning bör ha betydligt lättare att klara en intervju till polishögskolorna om man kommer så långt. man vet vad jobbet går ut på och har prövat på det och kanske ockå kan klara inträdesproven lättare.  bästa är om du frågar folkhögskolan/orna, om det vet vart eleverna från polisprofilen har tagit vägen.

Polisprofil

Över 8000 söker varje gång till Polishögskolorna och endast 890 kommer in.
Ämnena på denna profil förbereder dig för att ha bättre chans att komma vidare i ansökningsprocessen eller ge dig bättre förutsättningar för att arbeta inom flera uniformsyrken.
Stor vikt läggs vid ämnet svenska eftersom drygt 1/3-del av de som söker faller på det obligatoriska språktestet.
Inom ämnet polisiär verksamhet behandlas de flesta ämnen som ingår i den kommande polisutbildningen. Här varvas teori med praktik. Profilen innehåller en grundlig genomgång av rättsbalken och polislagen.
Ett fyspass finns också inlagt varje vecka för att du skall klara av de fystest som görs vid antagningen.
Ansökan senast: 1 augusti / 1 oktober men fram till kursstart under förutsättning att platser finns kvar.
Kontakt:Gunnar Wallander
Detta ingår i polisiär verksamhet
Utskriftsvänligt format

Försvarets roll vid stora katastrofer.
SÄPO och MUST.
Polisens bastaktikövningar. Figuranter.
Hundpatrull.
Åklagarmyndigheten.
Försvarets UGL kurs.
Hjärt- lungräddning, allmän sjukvårdslära.
Information om utbildning samt övning.
Tekniska roteln.
Hur kriminaltekniker arbetar.
Pistolskytte.
Hur åklagarmyndigheten arbetar
Polislagen och dess tillämpning.
Orientering med kartkunskap. Ambulanssjukvård
Kvinnojouren
________________________________________

Skallgång.
Information och övningar.
Polishögskolan i Växjö.
Studiebesök med information samt övningar.
Att vara undersökningsledare
Fysisk träning med Cooper- och Harrestest. ________________________________________

Polispatrull.
Vardagsarbete och vardagsproblem.
Narkotikapolis.
Arbetssätt och narkotikainformation.
Grunderna i yttre och inre spanningsverksamhet
Utbildningsvecka gruppledarskap. ________________________________________

Terrorism i mellanöstern.
Rättsmedicin.
Hur KMV arbetar samt obduktion.
Länskommunikationscentralen.
Räddningstjänsten.
Vad sker på s k olycksplats.
________________________________________

Polisens rekryteringsgrupp i Linköping.
Trafikpolisgrupp.
Metoder och erfarenheter.
Hemvärn och lottor.
Olycksplats.
Rapportering och dokumentation
stulen bil.

.ÅterkommerBernt Ortner, SYV 2007-06-21
även Stensunds folkhögskola, Trosa, www.stensund.se
samt Hjälmareds folkhögskola, Alingssås
www.hjalmared.se

har polisförberedande utbildning.
Stensund vill gärna ha kvinnliga sökande.

Hjälmared har dock polisprofil i åk 3. jag antar att du redan har en gymnasieutbildning. Frågan är om Du har möjlkigheter att enbart gå åk 3.

Bifogar först, beskrivning av Stensunds uppläggning.

Polisförberedande profil

Jag behöver
- Lära känna mig själv Psykologi
- Lära känna hur jag och andra beter oss i grupp Sociologi
- Lära känna det samhälle jag försvarar Samhällskunskap
- Lära känna dem jag försvarar samhället mot Kriminologi
- Lära känna lag och rätt Juridik
- Lära mig skriva och tala begripligt Svenska
- Lära mig hantera datorer Datakunskap
- Lära mig sköta min kropp Friskvård, idrott
Vem är jag?
Jag är minst 18 år gammal och jag har ofullständiga gymnasiebetyg.
Jag siktar på fortsatta studier på Polishögskolan eller liknande högskoleutbildning.
Det är bara bra om jag är tjej.
Jag får gärna komma från ett annat land, men för att komma in på Polishögskolan måste jag vara svensk medborgare.
Vilka krav ställs på mig?
Jag är jättemotiverad och har målet med mina studier rätt klart för mig
Hur går kursen till?
Kärnämnen:
Jag läser färdigt mina kärnämnen på gymnasienivå. Det tar halva kurstiden. Jag läser på min egen nivå i engelska, svenska och matematik. Har jag klarat av några kärnämnen tidigare fördjupar jag mig i stället i polisprofilen. Mina lärare hjälper mig att göra en individuell studieplan som passar mina behov.
Profilämnen:
Under halva studietiden (eller mer) läser jag polisprofilen:
Utvecklings- och socialpsykologiindividens utvecklingsvägar gruppens dynamik
Sverige som demokratisk rättstat, det öppna samhället, globaliseringen och vi
Missbruk och behandling, droger och beteende, internationell drogtrafik, drogberoende och behandlingsarbete, familjen i drogperspektiv
Rättsvård, översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad
Att vara polis, etik, arbetsförhållanden
Svenska, juridiskt språk, att skriva rapport, grundläggande kunskap om Officepaketet
Fysisk träning
Är det bara det?

Internat
Jag vill bo på internatet för att man har så kul med alla människor man lär känna. Här finns båtbyggare, behandlingsassistenter, friskvårdare, friluftsmänniskor, ITkunniga och psykologistuderande - över 100 nya spännande bekantskaper!
En del av mina kamrater har familj de inte kan lämna och de pendlar hit. Det går naturligtvis också bra. Pendlarna får också vara med om alla fester och schemabrytande händelser som gör folkhögskoletiden så speciell.
På Stensund arbetar alla med att hålla skolan drogfri. Det är en bra sak för mig som kommer att arbeta så mycket med drogfrågor.
Gym, gympasal, datasal & natur
Jag är invand på asfalt och den fantastiska naturen på Stensund känns spännande. Fiske, segling, kajak, skridskor på vintern, bastu med vakdopp det kan man inte göra i stan!
""Regnar det går jag till gymmet, värsta proffsgymmet med alla maskiner man kan önska sig. Det vore konstigt om jag inte skulle klara fysiska inträdeskraven till Polishögskolan efter ett år här! Dessutom är det hela tiden turneringar i innebandy, tennis, pingis - """"you name it""""!""
I datasalarna finns det fast lina till Internet och jag har fri tillgång. Hur mycket mejla och chatta som helst! I en del av studierna använder jag nätet för att hämta information och datorerna används hela tiden för att träna oss på att skriva rapporter.
För mer information kan du kontakta Leif. [email protected]

Det här blev inte bra, bättre att du själv går in och tar fram informationen.

jag föreslår även att du går in på: www.polisen.se
och tar fram information angående krav och prov.

gissningsvis håller du i gång sjävl. En förutsättning är att man håller normal konditkionsverksamhet. Det är svårt för säckpotatis att söka till polishögskolan. jag förutsätter äv
Bernt Ortner, SYV 2007-06-21
Bifogar även Hjäklmareds folkhögskolas polisprofil. Här ser du att du måste meijla för information.

Upptäckte att man här gör validering, så du bör kunna åberopa t. ex. dina tidigare gymnasiestudier.
I samarbete med polismyndigheten i Västra Götaland erbjuder vi en profil för dig som funderar på att bli polis. Utbildningen, som har 18 platser, sker inom ramen för årskurs 3 på Allmänna linjen. Kursen, tillsammans med övriga studier (speciellt ämnena svenska, etik, idrott och friskvård), vill förbereda dig som tänker söka in till Polishögskolan.
Profilen ger en bred inblick i polisyrket med ämnesrubriker som droger, polisens uppdrag, trafikfrågor, brott och brottsoffer, brottspreventation och projektarbeten. Polisen finns med i undervisningen.

Ring, maila eller skriv för mer
Bernt Ortner, SYV 2007-06-21
Ska förtydliga mig igen: du kan gå in  på:

www.polisen.se/ om polisen/vill du bli polis

du kan sedan titta på

* Ansökan
  Behörighetskrav
  Urvalsprocessen

jag vill ta upp din fråga 6 igen, som ju folkhögskolorna själva bäst kan svara på men:

Om du trots en förberedande polisutbildning, lämpliga förutsättningar m.m. ändå inte skulle
löyckas komma in på p0lishögskolan efter flera försök, så tror jag inte att en förberedande polisutbildning på en folkhögskola är bortkastad.

Det är en bra introduktion även för en blivande
jurist, socionom, kriminolog, behandlingsassistent etc. överhuvud för jobb inom den sociala sektorn. Du bör kunna använda dina studier från folkhögskolan även i dessa jobb och även på detta sätt kunna spetsa din kommande utbildning. Jag tor också att en polisförberedande kurs på folkhögskola, i största allmänhet, är en bra merit,
att kunna visa upp.
Bernt Ortner, SYV 2007-06-21
Det framgår inte något om frågeställarens ålder, men gissnignsvis är frågaren under 20 år, vilket kan ha en viss b etydelse. annars tror jag att fågeställaren hade sökt direkt till polishögskolan där man skall ha fyllt 20 år och uppfyller behörighetsvillkoren, är det ju inte fel att försöka söka direkt till polishögskolan, parallellt som man stittar efter förberedande utbildningar.

Om frågestälalren är under 20 år så blir det annars tal om studiebidrag för att finansiera studierna på folkhögskola dvs. 1050 kr mån + inackorderingstillägg och ev. extra tillägg. över 20¨år, studiemedel.

Ansökan

OBS !! Till sommenbygdens folkhögskola går det att söka nu. sista ansökningsdagen är inte förrän 1 aug/1 okt. till de andra polisförberedande utb ildningarna har ansökningstiden egentligen gått ut, men en rekommendation är, att om frågeställaren är intresserad även av Stensund och Hjälmared, sök dem också, det kan ju blir återbud eller restplatser.

Ansökningshandlingarna går att dra ut från nätet från respektive folkhögskola. ansökan om studiehjälp/studiemedel går att dra ut från CSN.
www.csn.se

Skriv kommentar: