Komplettering innan 2010

Hej!
Om man hinner tenta upp alla sina betyg innan 2010, kommer man då räcknas till de icke-kompletteradeskvot?
Fråga 2007-09-27 00:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2007-09-28
Hej
Det är bara om du söker före 2010. Söker du efter 2010 så prövas du i kompletteringsgruppen oavsett när du har läst upp betygen.
Hälsninar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: