Prövning

Jag gick ut gymnasiet år 2000 och läste inte matematik C. Är det fortfarande möjligt att läsa in kursen på egen hand och sedan göra en prövning, eller har det gått för lång tid?
Ingrid 2007-10-12 00:48

Kommentarer:


Sussi 2007-10-15
Du har rätt att läsa in kursen på egen hand och göra en prövning, även om det var 7 år sen du gick ut gymnasiet. Kontakta komvux i din kommun för information om hur du ska gå till väga, kostnad, prövningstider o sånt.

Skriv kommentar: