tillgodose vuxenutb.betyg i en antagning?

Jag undrar om jag kan använda mina betyg från min vuxenutbildning då jag läste till undersköterska? Det var en gymnasial utbildning. JAg undrar också hur jag kan räkna ut mitt snitt utifrån de betyg jag har, både slutbetyget från gymnasiet och det samlade betygsdukomentet från uska-utbildningen.
Anonym 2007-01-21 00:04

Kommentarer:


Anonym 2007-01-23
Du kan använda dina betyg från Komvux. Eftersom du redan verkar ha slutbetyg från gymnasiet kommer dessa betyg att bli så kallade tilläggskompletteringar. Kurskoder som godtas är samtliga nationella kurser (200- och 400-koder samt 1200-, 1300- och 1400-koder). Lokala kurser (500- och 1500-koder) godtas inte, inte heller påbyggnadskurser (600-, 700-, 1600- och 1700-koder).

Du kan använda sidan https://www.studera.nu/vhstemplates/StuderaSlutbetyg.aspx?id=866
""till att räkna ut ditt """"snitt"""". Du för först in dina betygsvärden från slutbetyget och sedan dina tilläggskurser en efter en så länge de höjer. Börja med de högsta betygen.""

Skriv kommentar: