Idrott2

Jag menar att när jag gick 1:an så läste jag idrott 1 år och fick omdömet MT vilket är mycket tillfredställande, sedan bytte jag linje och läste idrott igen och fick omdömet MVG* och nu bytte jag skola men forsätter samma linje och undrar då om jag måste läsa Idrott A nå mer eller kan man sammanställa ett betyg från de 2 omdömen jag fått?
Mevve 2007-10-21 00:49

Kommentarer:


Mevve 2007-10-21
Man kunde få IT, T och MT.
Ingmar Andersson 2007-10-21
Om kursen var klar efter de båda delarna som du fick omdöme på så ska ett betyg sättas av den ""siste"" läraren, se http://www.skolverket.se/sb/d/1446#listAnchor6850
Om inte kursen var klar så blir det den tredje läraren som måste sammanväga vad du gjort tidigare när betyget ska sättas. Men självklart ska dina tidigare prestationer värderas.

Skriv kommentar: