komvux regler

Hej
jag har hört att det ska bli ändrade regler på komvux
bland annat har jag hört att man inte längre ska kunna söka in på högskolan med de betyg man fått från komvux. Är deet någon som vet hur det ligger till?
Maria 2007-11-01 00:51

Kommentarer:


Ingmar 2007-11-01
Komvuxbetygen kommer fortfarande att gälla, se
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildning/grundniva/tilltradetillgrundniva/beslutadeforandringaritilltradesreglerna/nyatilltradesreglerensammanfattning.4.42e1e22b10fe36924fe8000618.html

Skriv kommentar: