om man inte får G i en kurs...

får man då gå på fortsättningskursen och sedan göra omtenta vid ett annat tillfälle (om man går på  ett program)?
Marita 2007-11-14 00:53

Kommentarer:


Sussi 2007-11-14
Är det på högskola/universitet det handlar?
De olika lärosätena och programmen har lite olika regler kring det här. Det kan stå något om det i utbildningsplanen för programmet i fråga. Annars får du fråga de ansvariga för programmet. Har manlarat sådär 75% av kursen (t ex klarat 3 av 4 delprov) så får man gå vidare på fortsättningskursen och sedan göra omtenta i den sista deltentan. Men fråga på ditt lärosäte för att få grepp om vad som gäller där.

Skriv kommentar: