Behörighet?!

Jag hörde idag på bussen att om man studerat på universitet eller högskola är man inte längre behörig att studera på komvux, är det här sant?!
Sini 2007-11-22 00:54

Kommentarer:


Ingmar A 2007-11-22
Man måste skilja på behörighet och urval. Behörig är man, men i urvalet ska komvux enligt lagen prioritera vissa grupper. De med kortast utbildning går före, och om platserna inte räcker kan de med högskolepoäng bli utan plats. Men även andra som söker kan bli utan. Möjligheten till prövning finns alltid kvar.

Skriv kommentar: