Komvux, kostar det?

Om jag vill läsa upp några betyg som jag bara fick G i gymnasiet, kan jag läsa upp de ämnen på komxuv som historia, datorkunskap, engelska b, franska 3, matte a, matte b och astronomi utan kostnad eller kostar det att läsa kurserna på komxuv?
Ulla 2007-11-22 00:54

Kommentarer:


Martin 2007-11-22
Det kostar 500kr/kurs och om man är inskriven i komvux kostar det 300kr/kurs
Sussi 2007-11-22
Att söka in till komvux kostar ingenting, förutom studiematerial och sånt runt omkring.

Att göra prövning är det som kostar. Då läser man självständigt och gör sedan prov. Har man G, kostar det 500 kr/kurs.

I en tid då man på många håll har tvingats dra ner på komvux, så är det troligt att man tar in de med lite utbildning och ig i kurs före en med G. Så det bästa sättet att läsa upp betyg kan nog vara att göra en prövning (som kostar). Men den rätten finns för de med G och även VG i kurs och vill läsa upp det.

Skriv kommentar: