Komplettera med högskoleprov

Hej!
""Jag har sk samlat betygsdokument från gymnasiet, alternativet är för min del att läsa komvux, så långt är jag införstådd. Nu är detta väldigt tidskrävande då antalet ig är mer än """"ett par"""".""

Till mina frågor,

Har jag rätt att skriva högskoleprov?
""Om jag skriver högskoleprovet kan jag då """"glömma"""" gymnasiebetygen och söka vidare med endast högskoleprovs-resultaten?""

Tack på förhand!
Sebastian 2007-12-04 00:57

Kommentarer:


Sussi 2007-12-04
Man kan skriva högskoleprovet oberoende om man har högskolebehörighet eller inte. Även en som går på gymnasiet kan göra provet.

Men man måste ha grundläggande behörighet för högskolestudier (av något slag... komvux, gymnasiebetyg eller annat) för att kunna ha söka in med högskoleprovrsesultatet.

Innan du kan ha någon nytta av högskoleprovsresultatet, så behöver du läsa upp till högskolebehörighet på komvux eller folkhögskola.

Skriv kommentar: