18 och komvux?

(Innan ni laser det har, sa papekar jag att min laptop ar kinesisk, darav fattas de tre sista i alfabetet)

Hejsan, hoppade av skolan detta aret for att flytta till stockholm. Hade anda inte gjort bra ifran mig under gymnasieperioden. Nu undrar jag om jag kan borja pa komvux i stockholm, eller om det finns nagon distanslinje man kan plugga nasta ar for att fa en behorig gymnasieutbildning. Eller vad har jag for val? For sist pa listan kommer att borja gymnasium igen, da det ar for stel utbildning for mig.
Henrik 2007-12-07 00:57

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-12-07
Om man är 18 kan man inte börja komvux enligt lagen, se http://www.skolverket.se/sb/d/388#paragraphAnchor1
""Kommunen kan ändå låta dig gå på komvux om de tycker det skulle vara bra för dig. Då blir du formellt inskriven på gymnasiet  som sedan """"köper"""" utbildningen åt dig på komvux.""

På folkhögskola är det möjligt att gå om du är 18, se http://www.folkhogskola.nu/page/133/omskolformen.htm#fråga2-1

Skriv kommentar: