slutbetyg från komvux??

hejsan!
som jag har höört och läst så kommer dt komma upp en hel del nya regeler efter 2010 .. så ifall man har ett slutbetyg från komvux så har man inte rätt till att plugga vidare i universitet i sverige och utomslands?

tackar för svaraet !
Sdaja 2008-01-02 01:01

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-01-02
Ett slutbetyg från komvux kommer att vara helt ok även efter 2010. http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildning/grundniva/tilltradetillgrundniva/beslutadeforandringaritilltradesreglerna/nyatilltradesreglerensammanfattning.4.42e1e22b10fe36924fe8000618.html

Skriv kommentar: