2010

Hej! Jag har -->
Slutbetyg från gymnasiet: ekonomisk linje 1987.
Samlat betygsdokument från Komvux: BiB 2000.
Samlat betygsdokument från CFL: Kemi A o B 2003-04.
Samlat betygsdokument från Komvux: MaC 2006.
Samlat betygsdokument från Komvux: MaD o FyA 2006.
Samlat betygsdokument från Komvux: FyB 2007.

Min fråga är: kommer jag att tillhöra kompletteringsgruppen från 2010.
Undrande 2008-01-03 01:01

Kommentarer:


Ingmar A 2008-01-03
Beror på vad du söker. Om du är behörig enbart med ditt slutbetyg från gymnasiet kommer du i den ""vanliga"" gruppen. Men om du söker en utbildning som kräver någon kurs som enbart finns på något av dina samlade betygsdokument prövas du enbart i kompletteringsgruppen.

För övrigt kommer du i förstnämnda fall att kämpa om plats i båda grupperna samtidigt. Du kan också vara med i provgruppen om du gör högskoleprovet.

Skriv kommentar: