Distans2

Hej och tack for svar! Jag gick ut gymnasiet med 19,9 i snitt - fick VG i Matematik B (och G i idrott, men det raknas ju inte da).
Kan jag fa upp detta till 20,0 genom att lasa kurserna pa Komvux och fa alla MVG? Eller hur kan basaret komma att sanka mitt snitt?
Om jag laser basaret pa hogskola, maste jag da alltsa fa 20,0 pa hp for att over huvud taget ha nagon chans att komma in?
Jag ar inte riktigt klar over mina mojligheter att ta mig in, med betyg och hogskoleprov och allt vad det heter, vore tacksam for lite hjalp att se saker tydligare! Tack pa forhand / Erika
Erika 2008-01-03 01:01

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-01-03
Du kan ju alltid försöka höja ditt MAB-betyg genom prövning.
Läs först här om skillnaden mellan basår på högskolan och komvux, och hör av dig igen om det är oklart
http://www.syoguiden.com/artiklar/default2.asp?ArtID=6
Anna 2008-01-03
Hej Erika!

Här kommer ett mycket långt svar, jag hoppas att du orkar ta dig igenom det ,

Jag är inte studievägledare, men jag har själv varit i din situation och kan därför dela med mig av den information jag har. För att vara säker så borde du kolla med en studievägledare.

Du tar upp några olika punkter, nämligen:

1.Behörighet till läkarprogrammet
2.Läsa upp betyg
3.Möjligheter att komma in på läkarprogrammet

1. När det gäller behörigheten till läkarprogrammet så gäller ju Ma D, Ke B, Fy B samt Bi B. Det finns två sätt att få den här behörigheten, antigen på ett naturvetenskapligt basår på komvux eller ett på högskolan/universitetet.

Eftersom du har ett väldigt högt snitt, så skulle det ju vara synd om det sänktes, vilket är precis vad som kan hända när du läser in basåret via komvux. På komvux får man nämligen betyg som motsvarar gymnasiets betyg, dvs. IG, G, VG och MVG. Om du t.ex. skulle råka få ett G i Ma D, så skulle det sänka ditt totala snitt. Med andra ord måste du få MVG i alla kurser som ger dig behörighet på komvux-basåret för att kunna behålla ditt nuvarande snitt.

""När man läser ett basår vid en högskola/universitet så fungerar det på ett annat sätt. Där använder man en annan betygsskala, det går nämligen bara att få underkänt eller godkänt. Detta gör att betygen från ett sådant basår inte kan """"översättas"""" till gymnasiebetyg, och de räknas därmed inte med i ditt snitt. Däremot får du behörigheten som du behöver för att komma in på läkarprogrammet. Med andra ord, om du blir godkänd på högskolans/universitetets basår så kommer du att söka till läkarprogrammet med samma snitt som du hade från gymnasiet (eller med 20.0 om du läser upp ditt betyg i Ma B, kommer till det sen).""

I ditt fall så skulle det alltså vara ett smart val att läsa in behörigheten vid en högskola/universitet, men det är upp till dig själv att välja vad som passar dig bäst.

2. Du skriver att du har VG i ett ämne, Ma B, och resten MVG. Om du läser upp den här kursen till ett MVG eller gör prövning i kursen så att du får MVG, samtidigt som du läser in behörigheten vid en högskola så kommer du att ha ett snitt på 20,0. Detta för mig vidare till nästa punkt, nämligen möjligheten att komma in på läkarprogrammet.

3. När du väl har 20,0 så är ju chansen att komma in på läkarprogrammet fortfarande relativt liten, eftersom det finns ett mycket större antal människor som har 20,0 än vad det finns platser på utbildningen. Tidigare år har det alltid slutat med att man bland dem som har 20,0 har lottat fram ett antal som får en plats vid utbildningen. Dessa väljs in i betygskvoten, dvs. den kvot där man kommer in via sina betyg.

Det finns också en annan kvot, högskoleprovkvoten, i vilken det brukar krävas 2,0 eller i vissa fall 1,9 på högskoleprovet för att komma in. Att ha 2,0 på högskoleprovet brukar med andra ord ofta resultera i en plats på läkarprogrammet.

Det kanske låter hopplöst såhär långt, eftersom det är en liten mängd människor som får 2,0, men man har vid de flesta universitet infört ett nytt sätt att välja studenter bland dem som har 20,0. Istället för att lotta fram de studenter som får en plats, har man istället börjat använda deras högskoleprovresultat som skiljekriterium. En person med 20,0 och hp 1,8 går alltså före en person med 20,0 och 1,7. Jag vet inte exakt var gränserna för detta ligger och exakt vilka universitet som använder metoden, men det går att få reda på från de olika universiteten. I vilket fall som helst så bör gränserna ligga under 2,0.

Jag hoppas att jag har gett dig lite mer information än vad du redan hade. Jag upprepar att jag INTE är studievägledare, endast någon som har varit i en liknande situation. För att vara helt säker på att du får rätt information borde du snarare kontakta VHS så att du vet exakt vad som gäller och hur man räknar fram ditt medel vid urvalet till läkarprogrammet:

http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=1002

Vidare borde du kolla upp de olika u

Skriv kommentar: