Prövning

Hej!
Jag ska lasa nv-basar i host, for att sedan vt 09 borja soka in pa lakarprogrammet.
Finns det provningstillfallen i sommar/host ocksa, eller ager de enbart rum pa varen?
Jag befinner mig namligen utomlands och kan darfor inte gora provningen varen 2008.
Tack pa forhand! /Sophie
Sophie 2008-01-10 01:03

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2008-01-10
Det finns inga nationellt fastslagna regler för när prövningstillfällen ska äga rum. Det bestämmer respektive komvux (kommun) själva.

Skriv kommentar: