Förvirrad - nya regler 2010

Betyder det att om jag har gjort provning på komvux i mer än två tredjedelar hamnar jag i grupp 1 eller att jag inte kan söka med min ny betyg??

""# Grupp I: Här i """"direktgruppen"""" fördelas dem med betyg från gymnasieskolan samt dem med betyg från komvux om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser komvux.""
""# Grupp II: Detta är en """"kompletteringsgrupp"""" där alla fördelas som har slutbetyg och har kompletterat på komvux för att få behörighet eller högre betyg. De som har gjort en prövning i gymnasieskolan hamnar också i denna grupp. Förutsättningen är dock att betyget från komvux eller prövningen tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Till kompletteringsgruppen hör även de som har behörighetskompletterat på folkhögskola eller de som har gått ett basår.""
Erik 2008-01-15 01:04

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-01-15
Hej
Om du har gjort prövningar i syfte att höja dina betyg så komer du att prövas i både grupp 1 (med ditt slutbetyg) och i grupp 2(slutbetyg+höjningar
Hälsningar Chris, wwww.syoguiden.com
Erik 2008-01-15
Men om jag har gjort provning i mer än två tredjedelar kommer jag och hämnar i grupp ett??

Fattar inte vad det här mening betyder...

""""""Förutsättningen är dock att betyget från komvux eller prövningen tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen.""""""
Ingmar Andersson 2008-01-15
Citatet är hämtat från Frågor och svar på studera.nu och jag tycker nog det är lite luddigt.

För att överhuvudtaget komma in på högskolan måste du ha ett SLUTBETYG - ett speciellt dokument som bara kan utfärdas en gång i livet. Det är en grundförutsättning.

Så - om du INTE har fått slutbetyg från gymnasiet kan du skaffa ett från komvux, där du får ta med både kurser du läst på gymnasiet och kurser du läst på komvux. För att du med DETTA SLUTBETYG (alltså från Komvux) ska konkurrera i grupp 1 måste minst två tredjedelar av dina poäng vara tagna på komvux. Annars hamnar du enbart i grupp 2.

Denna regel är till för att man inte ska kunna hoppa av gymnasiet när bara några få kurser återstår, för att sedan i lugn och ro skaffa sig toppbetyg i dessa kurser på komvux.

Att göra prövning på gymnasiet AV DEM SOM INTE ÄR ELEV DÄR (alltså efter det att man gått ut) jämställs med studier på komvux. Detta påpekande (VERSALERNA) finns inte med i ditt citat men finns i originaltexten på högskoleverkets hemsida.

""Ett remissvar inför beslutet om de nya tillträdesreglerna löd ungefär så här: """"Reglerna är så krångliga att inte ens studievägledarna kommer att kunna förklara dem"""". Då måste det verkligen vara svårt :-)""

Skriv kommentar: