poängberäkning

Hej jag läser upp mina betyg på komvux och har först i efterhand insett att ""nya"" kurser inte höjer poängsnittet så mycke som om man läser upp ett redan läst ämne.

Men det har jag också gjort, och det ämnet blir ej ersatt utan kursen skrivs med 2 ggr på betyget (från gymnasiet+kompl). Kan man aldrig läsa upp sig helt till 2.0 eftersom de gamla kurserna inte ersätts?

Jag har nu läst 39 kurser och betydligt mer än 2500 gymnasie poäng. Ska poängsnittet ändå bara räknas på 2500p?

MVH Johanna
Anonym 2007-01-30 00:06

Kommentarer:


Anonym 2007-01-30
Först när du har MVG i samtliga kurser som ingår i slutbetyget (undantagent idrott) är du uppe i 20,0. Antingen har du det redan från början eller så läser du upp (och VHS byter ut i sitt antagningssystem) de kurser som inte är MVG.

""Poängsnittet räknas först på dina kurser i slutbetyget (2500 poäng) och dina kurser som du """"bytt ut"""". Därefter räknas dina """"nya"""" kurser om de höjer. Alla MVG kommer självklart att höja, men ett VG räknas inte med om du redan har över 15 i snitt. Se http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=969""

Skriv kommentar: