Antagning

Om man har slutbetyg från gymnasiet, får man läsa kurser på komvux då? Tex sån kurs som man fått underkänd eller sån man ej tidigare läst?!? Jag har nämligen fått höra att man endast får läsa på komvux om man inte har ett slutbetyg? Stämmer det?
Nadja 2008-01-23 01:06

Skriv kommentar: