Prövning

 Hej!

Jag fattas 4-5 poäng för att komma in på min utbildning. Jag har 71 hp, kan jag räkna med dessa på något vis? Hur funkar det om jag vill höja mig, ungefär hur många ämnen behöver jag läsa för att höja mig 4-5 poäng? Och hade detta gått att göra under hösten så jag hade kunnat söka inför våren? Jag har behörighet, men lite för låga betyg för att komma in..

 

Matilda 2019-03-14 14:26

Kommentarer:


Petra Öster Studie- och yrkesvägledare 2019-03-15

Hej,

Om du ska söka till en högskolutbildning på grundnivå så söker du med din gymnasiebetyg eller/och högskoleprov. Högskolepoäng påverkar inte. Behöver du höja dina betyg så kan du göra prövningar på Komvux när du vill. Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. För den som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. Läs mer om det här: http://allastudier.se/tips-o-fakta/3076-h%C3%B6j-betygen-genom-pr%C3%B6vning/.

Så länge du kompletterar med nya betyg innan sista kompletteringsdag så kommer de med i din ansökan. Här kan du kolla upp vilka datum du ska hålla reda på inför detta:https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Viktiga-datum/.

Du kan även fundera på att göra Högskoleprovet för att öka dina chanser ytterligare: http://allastudier.se/tips-o-fakta/22-h%C3%B6gskoleprovet/.

Lycka till!

Skriv kommentar: