kompletteringsanmälan

Hur kan man påskynda lärarnas anmälan till Ladok efter kompl.? Eller hur kan man övertyga CSN om att allt är gjort?
A. Kulán 2008-02-25 01:13

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-02-25
Hej
Det är inget du själv kan påverka. Skolorna har speciella datum när de ska rapportera in till CSN. Det är endast skolan som kan intyga dina studieresultat och ev frånvaro.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: