Maxålder för komvux?

Hej! Jag undrar om det finns någon övre åldersgräns för att få studera på komvux eller annan gymnasial vuxenutbildning. Jag är 42 år och har arbetat med barnomsorg (fritidsverksamhet för 6-12-åringar) i ett par år utan någon sådan utbildning. Nu skulle jag till att börja med vilja läsa in gymnasiets barn- och fritidsprogram. Måste jag läsa hela det då eller kan jag tillgodoräkna mej sådant jag redan har läst (3-årig humanistisk linje på gymnasiet samt massor med högskolepoäng i bl a ekonomi, sociologi och psykologi). Hälsningar Anders Wolff
Anders Wolff 2008-03-05 01:15

Skriv kommentar: