Maxålder för komvux?

Hej! Jag undrar om det finns någon övre åldersgräns för att få studera på komvux eller annan gymnasial vuxenutbildning. Jag är 42 år och har arbetat med barnomsorg (fritidsverksamhet för 6-12-åringar) i ett par år utan någon sådan utbildning. Nu skulle jag till att börja med vilja läsa in gymnasiets barn- och fritidsprogram. Måste jag läsa hela det då eller kan jag tillgodoräkna mej sådant jag redan har läst (3-årig humanistisk linje på gymnasiet samt massor med högskolepoäng i bl a ekonomi, sociologi och psykologi). Hälsningar Anders Wolff
Anders Wolff 2008-03-05 01:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-03-05
Hej
Nej, det finns ingen övre åldersgräns för komvux men det finns en övre gräns för att ta studiemedel.
""När man läser barn- och fritidsprogrammet på komvux  läser man enbart kurser inom det området och det har du nog inte gjort när du gick på gymnasiet eller på högskolan. Men har du arbetat i två redan inom den verksamheten så kanske du inte brhöver läsa alla kurser utan kan få en del validerat. Det innebär att att man """"översätter"""" din arbetslivserfarenhet inom området till en kurs eller del av kurs.Då behöver du kanske inte läsa alla kurser. Ta upp det med komvux.""
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: