Naturkunskap B

Har läst 3 årig Naturbrukslinje 1991-94 en del utbildningar kräver Naturkunskap B. Nu är min fråga om min utbildning räcker eller om jag måste läsa in Naturkunskap B?

Mv Ronny Thor
Ronny 2008-04-15 01:23

Kommentarer:


Chris Wigh 2008-04-17
Hej
Enligt Högskoleverket bedömningshandbok så ska följadne kurser från Naturbruksgymnasiet motsvara Nk B:
Ekologi(NAM200/30), Kretslopp i mark, vatten och luft(NAM202/40),  Milövård ochj naturvård (NAM205/40) Mikobiologi och genetik(NAM204<750), Växt- och djuliv(NAM208/30). I parantesen står kurskod och antal timmar.Om du inte blir klokare av detta så ring til VHS:
08-725 96 00 och be att få prata med en handläggare
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com

Skriv kommentar: